Activiteiten | Agenda | Contact
Logo stichting Saiwala

Delen en uitwisselen

Download hier de volgende documenten:

Handboek Bodemgezondheid (pdf)
Tabel Minimalistische en bostuin planten (pdf)

Kopiëren van het geheel of delen van het materiaal op deze site is toegestaan, mits het volgende in acht wordt genomen:

De publicaties, of delen ervan, mogen worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming van de auteur, mits er een verwijzing wordt gemaakt naar het originele document en waar dat te verkrijgen is (www.saiwala.nl/download). Het onvermeld laten van de bron snijdt lezers van gekopieerd materiaal af van veranderingen en aanvullingen in toekomstige versies van het document en ontneemt hen de mogelijkheid te werken met de laatste inzichten en ontwikkelingen.
Nieuwe versies van het materiaal dat hier is te downloaden worden zonder aankondiging door Stichting Saiwala gepubliceerd.

Download pagina

Het materiaal op deze download pagina is in eigen beheer uitgegeven en kan in ongewijzigde vorm door iedereen gebruikt en verspreid worden.